legalizacija, bespravna gradnja

Kontaktirajte nas


AR-PromoConsult
Gračanska cesta 56c
10000 Zagreb
Tel./Fax:01/46 18 742
Mob:098/840 272
e-mail: info@ar-promoconsult.hr

Potrebni podaci kod upita za legalizaciju objekata:
  • Lokacija objekta
  • Podaci o zemljištu(katastar, zemljišne knjige)
  • Namjena objekta
  • Godina izgradnje
  • Broj etaža
  • Površina etaže/Ukupna površina
  • Postojeća projektna dokumentacija
  • Prethodne dozvole
  • Kontakt telefon-mobitel